Palenie papierosów, a wpływ na płód

Palenie papierosów wpływa niekorzystnie nie tylko na osoby palące, ale również na płód, jeżeli papierosy pali kobieta ciężarna. Jakie konsekwencje może mieć palenie tytoniu w ciąży? Czy palenie w ciąży ma wpływ na genotyp dziecka? Dowiedzmy się więcej na ten ważny temat.

Palenie tytoniu w ciąży, a wpływ na genotyp dziecka

Niemieccy naukowcy na łamach pisma „Molecular Systems Biology” wskazują, iż palenie tytoniu przez kobietę ciężarną może mieć wpływ na zmianę genotypu dziecka, co z kolei zwiększa ryzyko wielu schorzeń w dalszym życiu dziecka. Składniki dymu tytoniowego wpływają przede wszystkim na tak zwane geny regulujące, których mutacje mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zachorowania na takie schorzenia przewlekłe jak: cukrzyca, otyłość, a także niektóre nowotwory złośliwe. Te nowe doniesienia rzucają nowe światło na oddziaływanie palenia papierosów na nowonarodzone dziecko, jego dalszy rozwój i zdrowie.

Negatywne konsekwencje palenia tytoniu w ciąży — wady wrodzone

Kolejnym argumentem, podkreślającym szkodliwość palenia tytoniu w ciąży jest to, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko występowania wad wrodzonych u płodu. Najczęściej są to wady serca, wady układu ruchowego (tutaj trzeba wymienić przede wszystkim wady, prowadzące do deformacji kończyn, a tym samym do niepełnosprawności dziecka), a także wady dotyczące ścian jamy brzusznej, skutkujące wytrzewieniem narządów. Chcąc zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych wad wrodzonych u dziecka, podstawową rzeczą, jaką może zrobić przyszła mama, jest niepalenie papierosów.

Szkodliwość palenia tytoniu w ciąży

Jakie inne konsekwencje może nieść ze sobą palenie tytoniu przez kobietę ciężarną? Należy wymienić w tym miejscu większe ryzyko małej masy urodzeniowej dziecka. Nie tylko ta wartość może być nieprawidłowo niska. Za małe mogą być również wartości takich parametrów jak długość, obwód głowy i obwód klatki piersiowej noworodka. Co więcej, dzieci kobiet, które paliły w czasie ciąży, mają większe ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej. Jak pokazują medyczne artykuły naukowe, ekspozycja na czynne, jak i bierne palenie w czasie ciąży prowadzi do zwiększenia ryzyka podwyższonego stężenia bilirubiny we krwi noworodka. Noworodki matek, które paliły, są również bardziej narażone na zakażenia w początkowym okresie swojego życia. Praktyka medyczna wskazuje również, że noworodki takie częściej wymagają użycia tlenoterapii w pierwszych dniach po narodzinach.

Podsumowując, palenie tytoniu zwiększa istotnie ryzyko problemów zdrowotnych u nowonarodzonego dziecka, co tylko podkreśla, jak bardzo szkodliwe jest palenie w czasie ciąży.

Bibliografia

  1. D. Sohaczewska i inni, Palenie czynne lub bierne w okresie ciąży a wybrane parametry morfologiczne i powikłania okresu noworodkowego, Ginekol Pol. 2010, 81, 687-692,
  2. G. Bręborowicz, Położnictwo i ginekologia tom 1-2, PZWL, Warszawa 2015, wyd.1.