Jakie są najczęstsze choroby psychiczne?

Leczenie chorób psychicznych ma na celu poprawę jakości życia osób zmagających się z nimi.

Warto byłoby poznać objawy najpowszechniejszych zaburzeń natury psychicznej. Dzięki temu będziemy wiedzieć, kiedy warto udać się po pomoc.

Depresja

Zaburzenia o charakterze depresyjnym określa się mianem choroby cywilizacyjnej. Mogą zapaść na nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jednym z kryteriów, które musi zostać spełnione, aby można było mówić o rozpoznaniu depresji jest obniżenie nastroju utrzymujące się przez okres powyżej dwóch tygodni.

Wśród innych objawów tej choroby wymienić należy także myśli samobójcze, niską samoocenę czy trudności z zasypianiem. Niektóre osoby skarżą się także na nadmierny apetyt bądź też na jego brak. W leczeniu depresji wykorzystuje się zarówno psychoterapię, jak i farmakoterapię. Połączenie obu metod leczenia przynosi najlepsze rezultaty. Tutaj znajdziesz jeszcze więcej informacji na temat leczenia depresji: https://dolegliwosci.pl/jak-leczyc-depresje-z-wykorzystaniem-metod-psychologii-konwencjonalnej/.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa polega na występowaniu na zmianę depresji z manią bądź hipomanią. W trakcie manii lub hipomanii pacjent doświadcza euforii, pobudzenia oraz jest skory do podejmowania ryzykownych działań. Psychozę maniakalno-depresyjną należy leczyć farmakologicznie do końca życia. Bardzo ważne jest więc, aby pacjenci cierpiący na tego rodzaju choroby psychiczne pozostawali pod stałą kontrolą lekarza psychiatry.

Zaburzenia lękowe

W przypadku zaburzeń lękowych można mówić zarówno o lęku panicznym, jak i o lęku uogólnionym. Osoba zmagająca się z tym problemem zdrowotnym może doświadczać poczucia zagrożenia, a także ciągłego lub napadowego niepokoju. Za najskuteczniejszą metodę leczenia zaburzeń lękowych uznaje się psychoterapię prowadzoną w nurcie poznawczo -behawioralnym.