Zachowania wskazujące na to, że dziecko jest ofiarą mobbingu

Jeśli jesteś rodzicem i myślisz o mobbingu, możesz odczuwać pewne nerwy, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie może się zdarzyć w szkole. Znęcanie się jest bardzo realnym problemem społecznym, jest zbyt wiele dzieci, które cierpią z tego powodu każdego dnia i niestety są też dzieci i nastolatki, które odbierają sobie życie, ponieważ czują, że nie mogą już dłużej znosić emocjonalnych lub fizycznych tortur, którym są poddawane na co dzień.

Konieczne jest, aby wszyscy rodzice byli świadomi zachowań, które wskazują, że dziecko lub nastolatek może być ofiarą mobbingu. Często dzieci i młodzież mówią, że są zastraszane z obawy przed dalszymi reprymendami ze strony dręczycieli lub z powodu wstydu. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice wiedzieli, jakie są wskaźniki, aby w razie potrzeby mogli jak najszybciej szukać pomocy.

Mobbing jest realnym problemem społecznym

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać w domu, jest to, że mobbing nie jest tymczasowy i jeśli nic się nie zrobi, będzie tylko gorzej.  W przeszłości ludzie uważali znęcanie się za coś, co musiało się zdarzyć, dlatego społeczeństwo przyzwyczaiło się do przymykania „oka”, gdy tego typu problem pojawiał się w szkołach. Dlatego teraz jeszcze ważniejsze jest to, aby zwrócić uwagę na relacje z dzieckiem i jego wychowanie.

Dziś jednak mobbing występuje częściej niż kiedykolwiek, a przynajmniej wiadomo o większej liczbie przypadków, ponieważ społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę z niszczących konsekwencji, jakie może mieć dla ofiary. Ponadto, wraz ze wzrostem popularności mediów społecznościowych, mobbing ewoluował, rozprzestrzenia się szybciej i bardziej agresywnie, co utrudnia rozpoznanie, kiedy te szkodliwe zachowania mają miejsce, a dzieci, które są zastraszane, nie mogą „wyłączyć się” od mobbingu, nawet gdy są w domu.

Ten wszechobecny problem może powodować u swoich ofiar poważne problemy psychologiczne w dorosłym życiu, prowadząc do samobójstw, a nawet przemocy wobec innych. Czas skończyć z mobbingiem, zanim będzie za późno.

Co to jest mobbing?

Mobbing to agresywne i niepożądane zachowanie osoby lub grupy wobec innej osoby, lub grupy, która jest postrzegana jako mniej silna. Najważniejszą częścią tego równania jest to, że jest on nieustanny i występuje regularnie (sporadyczny negatywny komentarz lub działanie, choć niepożądane, jest klasyfikowane jako dokuczanie, a nie zastraszanie).

Znaki ostrzegawcze

Mogą pojawić się znaki ostrzegawcze, że Twoje dziecko jest zastraszane, może też mieć zachowania, które po cichu ostrzegają Cię, że przechodzi przez mękę za każdym razem, gdy przychodzi do szkoły. Rozpoznanie tych czerwonych kart jest kluczem do zidentyfikowania problemu i pomocy dziecku w jak najszybszym przezwyciężeniu sytuacji. Każda okoliczność jest wyjątkowa, ale klucze do poznania, czy Twoje dziecko jest zastraszane w szkole są następujące:

  • urazy, które dziecko nie potrafi w sposób spójny i przekonujący wyjaśnić;
  • wracanie do domu z połamanymi rzeczami, podartymi ubraniami lub zbyt częste „gubienie” rzeczy;
  • coraz częstsze unikanie sytuacji społecznych;
  • zmniejszająca się ilość przyjaciół;
  • zmiana nawyków żywieniowych, np. brak ochoty na jedzenie lub nadmierne jedzenie;
  • koszmary nocne lub trudności ze zasypianiem;
  • niechętne chodzenie do szkoły;
  • coraz gorsze oceny;
  • zachowania autodestrukcyjne;
  • aluzje o śmierci.

Tych zachowań i znaków nie należy ignorować ani przymykać na nie oczu. Nie myślcie, że jest to coś, co z czasem minie, bo tak nie będzie. Twoje dziecko potrzebuje Twojej pomocy i to pilnie. Jeśli odkryjesz, że Twoje dziecko jest ofiarą mobbingu, musisz podjąć niezbędne kroki, aby pomóc mu jak najszybciej przezwyciężyć tę sytuację.

Źródło: https://centrumzabawy.pl/