Czy masz wysoką inteligencję emocjonalną? Sprawdź koniecznie!

Termin inteligencji emocjonalnej bardzo często przewija się w wielu tekstach o rozwoju osobistym i psychologii społecznej. Jakie cechy decydują o wysokim jej poziomie i czy da się ją jakoś wyćwiczyć?

Definicja inteligencji emocjonalnej

Generalnie rzecz ujmując, to wysoką świadomość względem emocji własnych i innych ludzi. To również trafna interpretacja uczuć oraz wykorzystywanie ich dla osiągnięcia korzyści osobistych. Im większy jest więc poziom inteligencji emocjonalnej, tym lepiej danej osobie oscylować między życiem zawodowym i prywatnym.

Pierwsze badania nad tym zjawiskiem były przeprowadzane w latach 90 tych ubiegłego stulecia. Prekursorami byli Peter Salovey i Jack Mayer. W ich publikacjach można doszukać się również odwołań do powstałej w latach 20tych XX wieku, teorii inteligencji społecznej. Mierzy ona umiejętność jednostki do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej

Wzięto pod uwagę zbiór umiejętności umysłowych i poznawczych danej jednostki. Jeżeli masz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, z pewnością nie masz problemu z:

  • postrzeganiem, oceną i właściwym wyrażaniem emocji,
  • Modulowaniem emocji własnych i uczuć innych osób
  • Wykorzystywaniem emocji w relacjach intra i interpersonalnych.

Zobacz również: Jak walczyć ze stresem i poczuć się lepiej?

Wśród nas są również osoby o ponadprzeciętnej inteligencji emocjonalnej. Te z kolei cechuje:

  • wysoki poziom samoświadomości i kontroli
  • Duże umiejętności interpersonalne
  • Zdolności adaptacyjne
  • Dobra reakcja na stres
  • Pozytywne samopoczucie każdego dnia

Co oznacza to w praktyce?

Przede wszystkim, pozytywne postrzeganie samego siebie. Nie chodzi tu o wybujałe ego, ale o zwykłą, dobrą samoocenę. Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną czują równie potrzebę ciągłego rozwoju. Bez problemu uczą się nowych rzeczy i szczerze to lubią. Mają również silnego wewnętrznego motywatora, który pcha ich do przodu, aby wciąż się rozwijać.

Tym samym dla nich nagrodą nie jest wypłata czy pochwała, ale osiągnięcie celu jakie sobie postawiły. Umieją również szerzej spojrzeć na dany problem i znaleźć właściwe rozwiązanie. Nie są również dla nich tajemnicą komunikaty niewerbalne, jakie przekazuje im rozmówca. Są do tego dobrymi słuchaczami, więc to zazwyczaj osoby lubiane w swoim otoczeniu.

Serwis zdrowieonline.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i treści w nim zawarte nie zastąpią konsultacji lekarskiej.