Czym jest migrena?

moMigrena to przewlekła choroba neurologiczna. Najważniejszymi objawami klasycznej migreny są silne bóle głowy, którym towarzyszą nudności oraz wrażliwość na światło, hałas i zapachy.

Przyczyny migreny

Przyczyny u każdej osoby są inne migreny i często nie są w pełni poznane. Tendencja genetyczna jest oczywista, zwłaszcza że w wielu rodzinach choroba przechodzi z pokolenia na pokolenia. Zmiany genetyczne mogą odpowiadać za powstawanie zaburzeń metabolicznych niektórych komórek mózgowych, które są aktywowane przez specyficzny mechanizm bólu i reagują bardzo wrażliwie na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. 

Typowe objawy migreny to:

  • zazwyczaj jednostronny, pulsujący lub pulsujący ból głowy ból o nasileniu umiarkowanym do silnego, który nasila się wraz z ruchem,
  • nudności i/lub wymioty,
  • nadwrażliwość na światło, dźwięki i/lub zapachy.

Migreny mogą wystąpić z aurą lub bez niej. Większość dotkniętych chorobą nie ma aury. Aura występuje, gdy objawy neurologiczne pojawiają się przed atakiem migreny. Przede wszystkim dotyczy to zaburzeń widzenia — migotania oczu, ale może to mieć również wpływ na inne zmysły.

Co wyzwala migrenę?

Przyczyny migreny nie są w pełni poznane. Istnieją jednak tak zwane wyzwalacze migreny. Są to czynniki nie zawsze łatwe do rozpoznania i sklasyfikowania przez osoby dotknięte chorobą. Zwykle tylko kombinacja kilku czynników prowadzi do ataku migreny. Najczęstsze wyzwalacze migreny to:

  • wahania hormonalne (np. menstruacja),
  • zaburzony rytm snu,
  • niewystarczające spożycie płynów,
  • pomijanie posiłków,
  • niektóre leki,
  • prawdopodobnie niektóre produkty spożywcze.

Leczenie migreny

W leczeniu migreny rozróżnia się terapię doraźną i profilaktykę. Profilaktyka zapobiega atakowi, podczas gdy doraźna terapia skupia się na łagodzeniu objawów. W ostrej terapii stosuje się głównie środki przeciwbólowe i leki przeciw nudnościom. W zależności od siły bólu można zażywać aspirynę, dafalgan, ibuprofen i wreszcie tak zwane tryptany.

Opracowano przy współpracy z https://pro-mente.pl/neurolog-bydgoszcz/