Co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera?

Choroba Alzheimera to choroba zwyrodnieniowa mózgu, objawiająca się postępującym spadkiem inteligencji nabytej i funkcji poznawczych. Choroba ta rozwija się u osób powyżej 50 roku życia, średni wiek zachorowania to 54-56 lat. Na liście dziesięciu głównych przyczyn śmierci choroba Alzheimera zajmuje szóste miejsce. Kobiety częściej niż mężczyźni cierpią na chorobę Alzheimera. Co warto wiedzieć o tej chorobie?

Każdy rodzaj demencji jest spowodowany śmiercią komórek nerwowych w mózgu. W przeciwieństwie do udaru, gdy nagła i drastyczna zmiana w ciągu jednej chwili pozbawia całkowicie zdrową osobę ważnych zdolności, choroba Alzheimera drąży ukradkiem przez dłuższy czas. Na początku objawia się to drobnymi rzeczami, takimi jak spóźnienia na spotkania, zgubione klucze, czy sytuacja, gdy ktoś wchodzi do pokoju i nie pamięta, po co się tam znalazł.

Jakie są pierwsze symptomy choroby?

Pierwszą oznaką jest świadomość, że pamięć krótkotrwała nie działa już prawidłowo, uczucie lęku i zagubienia lub zmiany w zachowaniu. Z czasem pojawiają się kolejne jakie, jak:

  • trudności z doborem słów w rozmowie
  • występuje dezorientacja w czasie, miejscu i przestrzeni
  • może rozwinąć się depresja, pojawiają się oznaki agresji
  • trudność w wykonywaniu prac domowych
  • utrata zainteresowania hobby i innymi zajęciami
  • zapominanie wydarzeń, nazwisk

Więcej o zdrowiu człowieka przeczytasz w portalu https://targizdrowia.pl/.

 Czynniki nasilające objawy demencji

Przy każdej zmianie otoczenia, opiekunów, zmianach w leczeniu farmakologicznym, hospitalizacji przebieg choroby z reguły się pogarsza. Demencja dotyka nie tylko pacjenta, ale całą rodzinę. Największy ciężar spoczywa na tych, którzy bezpośrednio opiekują się chorymi. Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera może być czasami trudna.

Przede wszystkim konieczne jest ustalenie dla pacjenta określonej rutyny dnia, która powinna obejmować jego zwykłe czynności, co pomoże zachować poczucie pewności i bezpieczeństwa. W obecności chorego należy powstrzymać się od omawiania jego stanu, ponieważ słowa i czyny innych osób mogą wywołać niepokój i pogorszenie stanu zdrowia.